Zakaz dorabiania w szkole przez nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych do poprawki. ZNP chce przeforsować zmianę przepisów.

W obliczu braku nauczycieli ZNP chce przeforsować zmianę, która ma umożliwić dorabianie osobom na świadczeniach kompensacyjnych.

"Przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, który zakłada uchylenie jednego przepisu (art. 9 ust.2). Dzięki temu nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych mogliby tak samo dorabiać, jak ci z uprawnieniami emerytalnymi z zachowaniem dotychczasowych limitów" – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/

autor: Artur Radwan

ZNP negatywnie opiniuje projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2021. 

Brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie państwa na rok 2021 w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli!

więcej w zakładce: Nowości

                                                                                                                     

833 nauczycieli nie wróciło po wakacjach do zawodu - wylicza Marek Ćwiek, prezes łódzkiego ZNP.

Jak wynika z danych ZNP, 333 osoby w woj. łódzkim odeszły na emeryturę ze szkół (rok temu było to ponad 200 osób). Kolejne 129 zdecydowało się na świadczenia kompensacyjne (rok temu było 90 osób).

Dyrektorzy szkół mówią, że wielu nauczycieli mogłoby i chciało jeszcze uczyć, ale bali się powrotu do tablicy w czasie, gdy liczba zakażeń koronawirusem urosła. (...) 

- Jest to blisko 50 proc. więcej odejść z zawodu niż w zeszłym roku - podsumowuje Ćwiek. 

(dane dotyczą województwa łódzkiego)

Cały wywiad z Prezesem Markiem Ćwiekiem w Gazeta Wyborcza - Łódź, (str.1 autor: Aleksandra Pucułek)

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w formie stacjonarnej, w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego zakupił środki ochrony indywidualnej dla pracowników szkół i placówek. 

W Oddziale ZNP Łódź - Bałuty półprzyłbice otrzymają wszyscy członkowie naszego Związku. 

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na stronie https://znp.edu.pl

 

 

 

Wszystkim pracownikom Oświaty,

z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021,

życzymy przede wszystkim zdrowia

zarówno dla Was, jak i dla Waszych uczniów i wychowanków.

Życzymy nadziei na systematyczną i nieprzerwaną pracę,

wielu sukcesów, uznania i szacunku,

uśmiechu i codziennego optymizmu w tych trudnych czasach

oraz radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Zarzad Oddziału ZNP Łódź - Bałuty 

                                                     

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z 24.08.2020 ws. bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego w zakładce: Nowości

29 lipca b.r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, powołanego po decyzji Władz Miasta o wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy,  w sprawie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łódź. Kolejne rozmowy nie przyniosły rozstrzygnięcia w sprawie przyszłości Układu. Dopiero na spotkaniu zorganiozowanym z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego 26 sierpnia b.r. przedstawiciele Miasta Łodzi sformułowali propozycje utrzymania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy! 

Szczegółowe propozycje będą przedmiotem konsultacji ze środowiskiem pracowników niepedagogicznych.

Ankieta Głosu Nauczycielskiego: Co od września? Powrót do szkół i kontynuacja edukacji zdalnej?  

Nauczycielu, jak Twoim zdaniem powinien funkcjonować system edukacji w nowym roku szkolnym?

 • Należy powrócić do zajęć stacjonarnych w szkołach z zachowaniem 
 • koniecznych zaleceń sanitarnych (62%, 1 683 głosów)
   
 • To zależy od sytuacji przed nowym rokiem szkolnym, 
 • dziś jest za wcześnie, by wypowiadać się na ten temat (15%, 415 głosów)
   
 • Należy wprowadzić system hybrydowy: 
 • część zajęć w formule zdalnej a część w tradycyjnej (11%, 308 głosów)
   
 • Należy opracować i wdrożyć nowoczesny system edukacji zdalnej 
 • działający do czasu wygaśnięcia epidemii (11%, 301 głosów)
   

Głosujących: 2 707

                                                                                                                      

Kształcenie zdalne. 

5 zaniechań MEN

 1. Brak sprzętu i warunków do prowadzenia obowiązkowego kształcenia bez wyposażenia nauczycieli i uczniów w odpowiedni sprzęt, dostęp do bezpłatnego Internetu, komunikatorów i platform edukacyjnych.
 2. Bak profesjonalizmu instytucji rządowych
 3. Brak decyzji o odwołaniu egzaminów zewnętrznych w zaplanowanych terminach i podjęcia decyzji o ich przełożeniu bądź wprowadzeniu innej formy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i na studia.
 4. Brak decyzji o odchudzeniu podstawy programowej
 5. Brak wsparcia nauczycieli, uczniów i ich rodzin
Więcej na ten temat i w sprawie inicjatyw Związku Nauczycielstwa Polskiego na stronie: https://znp.edu.pl/

 

Nieodebrane karty można otrzymać w Sekretariacie Oddziału 

w godz. przyjęć interesantów.

SUKCES ws. urlopów nauczycieli!

 
30 kwietnia b.r. Sejm RP przyjął poprawkę ZNP zgłoszoną przez posłankę Agnieszkę Dziemianowicz - Bąk wykreślającą szerokie uprawnienia ministra edukacji narodowej w zakresie urlopów i awansu zawodowego nauczycieli. 

Inicjatywa obywatelska 2020:Godne płace!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 oraz z odpowiedzią o braku prawnych możliwości przedłużenia okresu zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, ZNP zawiesza wszelkie działania i czynności związane z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. Prezesi ogniw ZNP na terenie Oddziału Łódź - Bałuty, upoważnieni do zbierania podpisów, proszeni są o przekazanie list poparcia do Sekretariatu Oddziału, celem ich komisyjnego zniszczenia. 

Nauczycielu, poznaj swoje prawa!


 

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz śledzić edukacyjne wydarzenia.

Pobierz bezpłatną aplikację ZNP w Google Play i bądź na bieżąco ze zmianami w oświacie!

Nowości

Stanowisko ZOŁ ZNP w sprawie wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2020-05-13 11:30
W związku z jednostronnym wypowiedzeniem przez Miasto Łódź Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez...

Stanowisko ZOŁB w sprawie wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2020-05-11 00:00
Zarząd Oddziału ZNP Łódź – Bałuty informuje, że Miasto Łódź wypowiedziało jednostronnie Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, w szkołach i placówkach,...

Urlopy i awans. Nowe, szerokie uprawnienia ministra edukacji!

2020-04-29 19:16
29 kwietnia 2020 r. Sejm skierował do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk...

Pytamy premiera o bezpieczeństwo w przedszkolach

2020-04-29 19:14
Dzisiaj premier ogłosił, że od 6 maja będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu podejmą organy założycielskie. Mamy wiele ważnych pytań do premiera związanych z...

Apel ZNP o zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom, przedszkolakom i uczniom

2020-04-28 20:25
Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Premier RP  Apel ZNP o zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom w związku z zapowiedzią uruchomienia opieki świetlicowej   W związku z...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>