29 lipca (środa) odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, powołanego po decyzji Władz Miasta o wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy,  w sprawie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łódź. W skład zespołu weszli m.in. Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, dyrektorzy powołani przez Prezydent Hannę Zdanowską: Małgorzata Kińska (Przedszkole Miejskie nr 9), Ewa Kraska (Szkoła Podstawowa nr 24), Anna Kaczorowska (XLIII Liceum Ogólnokształcące), Irena Maszke (Zespół Szkół Poligraficznych) oraz Joanna Przybył (SP Specjalna nr 168) oraz po trzech przedstawicieli oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność".

Więcej: 

"Zaczyna się starcie o pensje trzech tysięcy pracowników szkół" Polska Dziennik Łódzki autor: Maciej Kałach

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Sławomir Broniarz: Chcemy wrócić, ale szykujemy się na wojnę.

Agnieszka Kwiatkowska (Gazeta Wyborcza): - Uczniowie powinni wrócić do szkoły od września?

Sławomir Broniarz: - Jeśli pyta pani o moje marzenia, to tak. Czas zdalnej edukacji dał się nam wszystkim we znaki: i rodzicom, i uczniom, i nauczycielom, i pracownikom oświaty. Ale jeśli chodzi o prognozę, to nie mogę się jej podjąć.

Cały wywiad: 29.7.2020 Gazeta Wyborcza str. 4 autor: Agnieszka Kwiatkowska

                                                          

 

Za nami kolejne dziesięć miesięcy pracy,
w tym roku wyjątkowo trudnej, pełnej zmian,
niepewności i lęku o zdrowie bliskich,
zatrudnienie i przyszłość własnej rodziny.

Życzymy, by nadchodzące letnie miesiące
przyniosły spokój i wytęskniony odpoczynek.

Niech ten wakacyjny czas
będzie dla wszystkich dobrą okazją do relaksu,
regeneracji sił, realizacji zainteresowań i pasji.

Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy
we wrześniu w zdrowiu, w pozytywnych nastrojach,
z nowymi zasobami energii, która będzie niezbędna
do podejmowania kolejnych wyzwań.

                                                               Zarząd Oddziału ZNP Łódź - Bałuty 

"Nauczyciele chcą wrócić do szkół!

Chcą pracować w szkolnych klasach ze swoimi uczniami, bo najważniejsze są relacje i bezpośredni kontakt. Ale dzisiaj nie wiemy, jaka będzie sytuacja epidemiczna jesienią i być może będziemy musieli zmierzyć się z drugą falą epidemii koronawirusa. Dlatego Zarząd Główny opracował i przyjął Stanowisko ws. systemowych rozwiązań w zakresie zdalnego  nauczania".

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie systemowych rozwiązań ujednolicających pracę szkół
 i placówek oświatowych w zakresie zdalnego nauczania w zakładce: Nowości

 

Konferencję prasową można obejrzeć na profilu facebookowym ZG ZNP

 www.facebook.com/znpedupl/

 

ZNP: ministerstwo edukacji powinno w każdym województwie zdiagnozować stan kształcenia na odległość.

Związek przygotował pakiet rozwiązań mających poprawić zdalne kształcenie, gdyby szkoły miały do niego wrócić od nowego roku szkolnego.

Więcej w zakładce: Nowości

Ankieta Głosu Nauczycielskiego: Co od września? Powrót do szkół i kontynuacja edukacji zdalnej?  

Nauczycielu, jak Twoim zdaniem powinien funkcjonować system edukacji w nowym roku szkolnym?

 • Należy powrócić do zajęć stacjonarnych w szkołach z zachowaniem 
 • koniecznych zaleceń sanitarnych (62%, 1 683 głosów)
   
 • To zależy od sytuacji przed nowym rokiem szkolnym, 
 • dziś jest za wcześnie, by wypowiadać się na ten temat (15%, 415 głosów)
   
 • Należy wprowadzić system hybrydowy: 
 • część zajęć w formule zdalnej a część w tradycyjnej (11%, 308 głosów)
   
 • Należy opracować i wdrożyć nowoczesny system edukacji zdalnej 
 • działający do czasu wygaśnięcia epidemii (11%, 301 głosów)
   

Głosujących: 2 707

                                                                                                                      

Głos Nauczycielski: Nauczyciele wystawili ocenę ministrowi edukacji. 

64 proc. - niedostateczną! 

Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez GN od 5 do 15 czerwca b.r. wśród prawie 2,5 tys. osób.

Nauczycielu, na jaką ocenę zasłużył Dariusz Piontkowski po roku sprawowania funkcji ministra edukacji narodowej?

 • niedostateczną (64%, 1 579 głosów)
   
 • dopuszczającą (21%, 528 głosów)
   
 • dostateczną (8%, 196 głosów)
   
 • dobrą (3%, 81 głosów)
   
 • celującą (2%, 55 głosów)
   
 • bardzo dobrą (2%, 47 głosów)

 

Kształcenie zdalne. 

5 zaniechań MEN

 1. Brak sprzętu i warunków do prowadzenia obowiązkowego kształcenia bez wyposażenia nauczycieli i uczniów w odpowiedni sprzęt, dostęp do bezpłatnego Internetu, komunikatorów i platform edukacyjnych.
 2. Bak profesjonalizmu instytucji rządowych
 3. Brak decyzji o odwołaniu egzaminów zewnętrznych w zaplanowanych terminach i podjęcia decyzji o ich przełożeniu bądź wprowadzeniu innej formy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i na studia.
 4. Brak decyzji o odchudzeniu podstawy programowej
 5. Brak wsparcia nauczycieli, uczniów i ich rodzin
Więcej na ten temat i w sprawie inicjatyw Związku Nauczycielstwa Polskiego na stronie: https://znp.edu.pl/

Ze względu na 4 etap odmrażania kolejnych obszarów gospodarki od 6.06.2020 r. możliwe będzie wznowienie działalności obiektów sportowych tj. siłowni, klubów fitness oraz basenów.

W związku z powyższym,  w czerwcu (czyli w 1 m-cu otwarcia obiektów) organizator dokona zmiany  statusu  „zamrożonych” kart   z nieaktywnych na aktywne. Włączy również moduł payU a co za tym idzie przywrócimy możliwość dokonania płatności na kolejny miesiąc.

Nieodebrane karty będzie można otrzymać w Sekretariacie Oddziału od 1 czerwca 2020r..

SUKCES ws. urlopów nauczycieli!

 
30 kwietnia b.r. Sejm RP przyjął poprawkę ZNP zgłoszoną przez posłankę Agnieszkę Dziemianowicz - Bąk wykreślającą szerokie uprawnienia ministra edukacji narodowej w zakresie urlopów i awansu zawodowego nauczycieli. 

Inicjatywa obywatelska 2020:Godne płace!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 oraz z odpowiedzią o braku prawnych możliwości przedłużenia okresu zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, ZNP zawiesza wszelkie działania i czynności związane z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. Prezesi ogniw ZNP na terenie Oddziału Łódź - Bałuty, upoważnieni do zbierania podpisów, proszeni są o przekazanie list poparcia do Sekretariatu Oddziału, celem ich komisyjnego zniszczenia. 

Informacja dla zakładowych społecznych inspektorów pracy.

Sekretariat Oddziału ZNP Łódź - Bałuty informuje,  że ze względu na wprowadzony stan epidemii na terenie Polski, termin dostarczenia protokołów z przeprowadzenia wiosennego przeglądu warunków pracy zostaje przedłużony do momentu ogłoszenia powrotu do szkół i placówek oświatowych. 

Nauczycielu, poznaj swoje prawa!


 

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz śledzić edukacyjne wydarzenia.

Pobierz bezpłatną aplikację ZNP w Google Play i bądź na bieżąco ze zmianami w oświacie!

Nowości

Apel do Premiera: Testy dla nauczycieli

2020-05-19 12:23
Za: https://znp.edu.pl/ Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze,   w związku z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu przedszkoli, szkół, poradni...

Komunikat MEN ws. stopniowego powrotu do szkół

2020-05-14 11:40
“Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z...

Stanowisko ZOŁ ZNP w sprawie wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2020-05-13 11:30
W związku z jednostronnym wypowiedzeniem przez Miasto Łódź Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez...

Stanowisko ZOŁB w sprawie wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2020-05-11 00:00
Zarząd Oddziału ZNP Łódź – Bałuty informuje, że Miasto Łódź wypowiedziało jednostronnie Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, w szkołach i placówkach,...

Urlopy i awans. Nowe, szerokie uprawnienia ministra edukacji!

2020-04-29 19:16
29 kwietnia 2020 r. Sejm skierował do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>