Kontakt

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Oddział Łódź - Bałuty

91-358 Łódź,

ul. Stawowa 28

tel./fax 42 651 58 28

lodz_baluty@znp.edu.pl

 

 

Dane do faktury:

Nabywca:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
NIP: 526 000 18 84
Odbiorca:
ZNP Oddział Łódź – Bałuty
ul. Stawowa 28, 91 – 358 Łódź
NIP: 526 000 18 84