Kadencja 2019 - 2024

 

Sekretariat 

Zarządu Oddziału ZNP Łódź - Bałuty 

 

Kol. Agnieszka Michałowska - Stasiak - Prezes Oddziału 

Kol. Marcin Mordzak - Sekretarz Zarządu Oddziału

 

Prezydium 

Zarządu Oddziału ZNP Łódź - Bałuty
 

1. Agnieszka Michałowska - Stasiak - Prezes Oddziału

2. Marcin Mordzak - Sekretarz Zarządu Oddziału

3. Krystyna Rybarczyk - Przewodnicząca SEiR

4. Anna Trojanowska - Przewodnicząca AiO

5. Beata Łabęcka - członek Prezydium 

 

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 

Kol. Danuta Pawlak - Przewodnicząca 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW STATUTOWYCH:

  • urodzenie dziecka             450 PLN
  • zgon członka Związku       400 PLN
  • zgon członka rodziny         300 PLN

 

WYSOKOŚĆ ZAPOMÓG:

  • 300 PLN - 700 PLN

Zasiłki statutowe wypłacane są członkom Związku w siedzibie Zarządu Oddziału po wypełnieniu wniosku i okazaniu następujących dokumentów:

  • kserokopia aktu urodzenie lub zgonu
  • aktualna legitymacja ZNP
  • dowód osobisty
  • upoważnienie potwierdzone przez zakład pracy (dotyczy osób upoważnionych)

 

Wnioski o zapomogi należy składać na druku wniosku o wypłatę zasiłku zdrowotnego/losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe lub sytuację zdrowotną członka Związku.

Najbliższe posiedzenie
Prezydium Zarządu Oddziału

marzec 2020 r.

 

 

Najbliższe posiedzenie Zarządu Oddziału

marzec 2020 r.