KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

   

2 września 2019r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

13 - 26 stycznia 2020r.

Ferie zimowe

Ustali dyrektor CKE Egzamin ósmoklasisty

9 - 14 kwietnia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

Ustali dyrektor CKE

Egzamin maturalny

26 czerwca 2020r.

 


27 czerwca
- 31 sierpnia 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych     

 


Ferie letnie

    wiecej na www.cke.edu.pl