KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

   

1 września 2020r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 - 14 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

25 - 27 maja 2021r. Egzamin ósmoklasisty

1 - 6 kwietnia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2021r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

4 - 20 maja 2021r.

Egzamin maturalny

25 czerwca 2021r.

 


26 czerwca
- 31 sierpnia 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych     

 


Ferie letnie

    wiecej na www.cke.edu.pl