KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

   

4 września 2017r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia - 11 lutego 2018r.

Ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

Egzamin gimnazjalny 

 

27 kwietnia 2018r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych

5 stycznia 2018r.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych

zasadniczych szkół zawodowych

i szkołach policealnych

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/; https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starejformule/komunikaty-i-informacje/)

Egzamin maturalny

 

22 czerwca 2018r.

 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

 

Ferie letnie            

    wiecej na www.cke.edu.pl