KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

   

3 września 2018r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

11 - 24 lutego 2019r.

Ferie zimowe

10 - 12 kwietnia 2019r.         Egzamin gimnazjalny
15 - 17 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty

18 - 23 kwietnia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2019r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

6 - 8 maja 2019r.
- część pisemna
pomiędzy 9 a 22 maja 2019r.
 - j. polski - część ustna
pomiędzy 6 a 25 maja 2019r.
- j.obce - część ustna

Egzamin maturalny

21 czerwca 2019r.

 


22 czerwca
- 31 sierpnia 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych     

 

Ferie letnie

    wiecej na www.cke.edu.pl