ZNP w obronie bibliotek szkolnych

2013-02-26 12:19

Związek Nauczycielstwa Polskiego kategorycznie sprzeciwia się planom Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zakładającym likwidację bibliotek szkolnych.

Resort w założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego proponuje wykonywanie zadań biblioteki szkolnej przez biblioteki publiczne. Pomysł ten abstrahuje od specyficznych funkcji biblioteki szkolnej, które nie mogą być realizowane przez placówkę publiczną. Likwidacja bibliotek szkolnych przyczyni się do obniżenia jakości nauczania w polskich szkołach.

Zmiany proponowane przez MAC mogą skutkować utrudnieniem dostępu uczniów do książek. Gmina będzie bowiem mogła porozumieć się z okolicznymi gminami w sprawie prowadzenia biblioteki publicznej. Wówczas uczeń po szkolną lekturę będzie musiał jechać do sąsiedniej gminy.

W Polsce działa obecnie 33 160 szkolnych bibliotek. Na razie samorządom udało się przekształcić – łamiąc przy tym obowiązujące obecnie prawo – ok. 240 z tych placówek w biblioteki publiczne. Zmiana ta wiąże się z obniżeniem zarobków dotychczasowych nauczycieli bibliotekarzy. Realną groźbą są również zwolnienia. (Więcej na ten temat, P. Skura, Cyfrowi walczą z drukiem „Głos Nauczycielski”, nr 6/2013).

Z ubolewaniem zauważamy, że postulat likwidacji bibliotek szkolnych wpisuje się w niekorzystny trend zmian w polskiej szkole. Przypominamy, że w polskich szkołach już prawie nie ma stołówek, świetlice pracują na zasadzie improwizacji (godziny karciane), samorządy nie pozwalają na zatrudnianie specjalistów (psychologów, pedagogów szkolnych, logopedów, terapeutów).

ZNP podejmie wszelkie kroki w celu obrony szkolnych bibliotek i pracujących w nich nauczycieli.

Źródło: https://www.znp.edu.pl