ZNP jedynym organizatorem pikiet – oświadczenie ZNP

2016-10-10 11:55

Dzisiaj (10.10.2016) w 17 miastach odbędą się pikiety Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wbrew nieprawdziwej opinii rozpowszechnianej od piątku przez minister edukacji Annę Zalewską, jedynym organizatorem pikiet jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje informację rozpowszechnianą przez minister Zalewską, iż „jest to zaplanowana wspólnie z KOD-em akcja. Nie wiem, czy wszyscy członkowie ZNP wyrazili zgodę na zapisanie ZNP do KOD-u”. Ani Związek, ani prezes Związku Sławomir Broniarz nie byli i nie są członkami Komitetu Obrony Demokracji. Decyzję o dzisiejszych pikietach podjęły ciała statutowe Związku, mające pełną autonomię w podejmowaniu i inicjowaniu działań ZNP, zgodnie ze Statutem Związku, wg którego ZNP jest „niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym”. Jedynym organizatorem pikiet 10 października jest ZNP.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pikiet ZNP jest, naszym zdaniem, przejawem strachu przed manifestacjami, cieszącymi się dużym poparciem społecznym. Udział w pikietach ZNP zapowiadają nie tylko nauczyciele i pracownicy oświaty, ale także inne osoby i środowiska, krytycznie oceniające reformę edukacji m.in. rodzice, samorządowcy, dyrektorzy, naukowcy, liderzy lokalnych środowisk, przedstawiciele organizacji pozarządowych i edukacji niepublicznej. Wartością społeczeństwa demokratycznego jest bowiem wolność zgromadzeń (w celu publicznego wyrażenia swojego zdania na dany temat).

Związek rozważa wystąpienie na drogę sądową przeciwko minister edukacji.

Związek oczekuje od minister edukacji przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących pikiet ZNP (za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej).

Źródło: www.znp.edu.pl