Rozmowy ZNP z minister edukacji

2015-02-09 18:49

Za: www.znp.edu.pl

    W czwartek, 22 stycznia br. kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego rozmawiało z minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską na temat postulatów zgłoszonych przez ZNP w połowie stycznia br.

Podczas spotkania inaugurującego cykl rozmów przedstawiciele ZNP zaprosili minister edukacji na najbliższe posiedzenie Prezydium ZG ZNP na początku marca. Wyrazili także oczekiwanie, że do tego czasu ministerstwo edukacji odniesie się do postulatów ZNP.

Związek domaga się:

- rozpoczęcia negocjacji płacowych dotyczących wzrostu płac nauczycieli w roku 2016 i minimum 10-procentowych podwyżek;

- powrotu do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września;

- zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli,

- uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad ustawą o systemie oświaty.

Związek reprezentowali Sławomir Broniarz prezes ZNP oraz Grzegorz Gruchlik, wiceprezes ZG ZNP.