Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

2016-01-12 10:25

Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wpłynął projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli - likwidację obowiązku  realizowania  przez  nauczycieli 
w  ramach  40-godzinnego tygodniowego  czasu  pracy  (nauczyciel  zatrudniony  w  pełnym  wymiarze),  w wymiarze określonym w  art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela, tzw. „godzin karcianych” (art.  1 pkt 3 projektu ustawy).

Jak informuje MEN, konsultacje zakończą się na początku lutego br.

men.gov.pl/ministerstwo/informacje/koniec-z-godzinami-karcianymi.html

Źródło: www.znp.edu.pl