Plakat informacyjny z postulatami

2015-03-20 10:35

OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROTESTACYJNA

PRACOWNIKÓW OŚWIATY
 

 „Związek jest zwolennikiem dyskusji, ale nie dyskusji za wszelką cenę.

                                             Sytuacja dojrzała do protestu”                                            
Sławomir Broniarz Prezes ZNP
 

Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydowanie sprzeciwia się:

- zamiarom likwidacji Karty Nauczyciela

- destabilizacji statusu zawodowego nauczycieli

- przekazywaniu szkół innym podmiotom niż jednostki samorządu terytorialnego

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się:

- wzrostu płac nauczycieli w 2016 r. i minimum 10 – procentowych podwyżek,

- uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty

- obrony zapisów Karty Nauczyciela, w tym utrzymanie autonomii nauczycieli i wysokości pensum


18 kwietnia 2015r. bądźmy razem !