Pierwsza Dama spotkała się z Prezesem ZNP

2017-11-24 10:34

22 listopada Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Rozmowa dotyczyła kluczowych zagadnień związanych z systemem oświaty.

Prezes ZNP przekazał na ręce Pierwszej Damy dokumenty odnoszące się do nowelizacji Karty Nauczyciela oraz proponowanych zmian w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.

W związku z budzącymi kontrowersje zmianami zawartymi w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych(ustawa ta nowelizuje Kartę Nauczyciela),  Prezes ZNP zwrócił się do pani Agaty Kornhauser-Dudy o wsparcie wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawetowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim reguluje kwestię oceny pracy nauczyciela, w szczególności artykułu zawierającego delegację do ustalania przez dyrektorów szkół regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

23 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie ww. ustawy w powyższym zakresie.

Źródło: www.znp.edu.pl