Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

2015-12-28 12:00
22 grudnia br. podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt dotyczy między innymi cofnięcia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, a także wzmocnienia roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół poprzez przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii nadzoru pedagogicznego
w przypadku likwidacji szkoły  lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W obradach sejmowych komisji uczestniczył wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, który pozytywnie odniósł się do zmian dotyczących zwiększenia uprawnień kuratora, natomiast krytycznie ustosunkował się do trybu procedowania projektu nowelizacji, zwłaszcza w zakresie dotyczącym obowiązku szkolnego. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, cofnięcie obowiązku szkolnego zdezorganizuje system oświaty. Sukcesywnie w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz na studiach zabraknie jednego rocznika uczniów. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie znaczna liczba zwolnień pracowników oświaty.
 
Przedstawiciel ZNP zwrócił się do strony rządowej z propozycją zawarcia porozumienia dotyczącego spraw pracowniczych.
 
Do końca roku 2015 odbędzie się drugie i trzecie czytanie ustawy.

Źródło: www.znp.edu.pl