Mamy wspólne problemy

2016-01-13 14:50

13 stycznia br. odbyło się spotkanie kierownictwa ZNP z Markiem Olszewskim, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP.

W spotkaniu, w warszawskiej siedzibie ZNP, z ramienia Związku uczestniczyli Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Spotkanie dotyczyło konsekwencji zmian oświatowych wprowadzanych przez ministerstwo edukacji w zakresie finansowym i organizacyjnym.

Marek Olszewski poinformował, że ZGW negatywnie zaopiniował projekt ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw znoszący obowiązek szkolny od 6 roku życia.

Wg ZGW, wycofanie dzieci 6-letnich ze szkół podstawowych spowoduje:

- niekorzystne z punktu widzenia samorządów obniżenie kwoty części oświatowej subwencji o ok. 1,6 mld zł,

- zwiększenie wydatków własnych gmin, tzw. wydatków „przedszkolnych”.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że nowelizacja ustawy oświatowejwygeneruje wspólne problemy dla środowiska oświatowego i samorządowego. Najpoważniejsze z nich to m.in.:

- obniżenie subwencji oświatowej,

- spadek zatrudnienia pracowników oświaty,

- brak miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich,

- „pusty” rocznik w szkołach,

- ryzyko tworzenia klas łączonych (I kl.)

- konsekwencje wychowawcze i organizacyjne drugoroczności uczniów „na żądanie” rodziców.

ZNP i ZGW przygotują wspólny komentarz dotyczący zagrożeń wynikających z reform edukacji.

Źródło: www.znp.edu.pl