List ZNP/OPZZ do Piotra Dudy

2015-11-26 12:58

Wniosek ZNP i OPZZ do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego o zwołanie posiedzenia Rady w związku z planowanymi zmianami w zakresie obowiązku szkolnego oraz ustroju szkolnego.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia. Dlatego, jako członkowie Rady Dialogu Społecznego w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, na podstawie  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego wnosimy o zwołanie posiedzenia Rady w związku z planowanymi zmianami w edukacji w zakresie obowiązku szkolnego oraz ustroju szkolnego. Zmiany, zapowiadane przez przedstawicieli nowego rządu, dotyczą dzieci
w wieku przedszkolnym i młodzieży oraz ich rodzin, pracowników oświaty, a w szczególności nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli  i dyrektorów gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi, a także przedstawicieli organów prowadzących przedszkola i szkoły w całej Polsce, czyli kilku milionów Polaków.
Zapowiedź likwidacji gimnazjów oraz wycofania sześciolatków ze szkół podstawowych wywołuje wiele negatywnych emocji wśród rodziców
i pracowników oświaty, oznacza bowiem radykalną zmianę obecnej struktury ustroju szkolnego oraz wieku debiutu szkolnego. Tymczasem atmosfera niepewności nie sprzyja budowaniu społecznego porozumienia. Edukacja nie znosi rewolucyjnych zmian i nieoczekiwanych zwrotów. Rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji.
Jesteśmy przekonani, że obecne zapowiedzi zmian w oświacie wymagają głębokiego namysłu, starannych analiz i szerokiej dyskusji wszystkich zainteresowanych środowisk,       w tym strony społecznej i rządowej. Naszym zdaniem, Rada Dialogu Społecznego powinna stać się forum dialogu w zakresie planowanych zmian w edukacji. 
Liczymy zatem, że Pan Przewodniczący w najbliższym czasie zwoła posiedzenie Rady w sprawie zmian w edukacji.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP    

Jan Guz

Przewodniczący OPZZ

 

Źródło: www.znp.edu.pl