List ZNP do prezydenta RP

2015-11-26 12:56

ZNP prosi o zainaugurowanie debaty edukacyjnej w postaci Edukacyjnego Okrągłego Stołu

- Szanowny Panie Prezydencie! Wychodząc z założenia, że edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego, zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zainaugurowanie debaty w postaci Edukacyjnego Okrągłego Stołu. Jesteśmy przekonani, że takie forum dialogu na temat kierunków i wyzwań polskiej edukacji będzie wykraczać poza horyzont bieżącej polityki i sprzyjać budowaniu społecznego porozumienia – napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. - Mamy nadzieję, że Pan Prezydent będzie kontynuował tradycję rozmów o edukacji w Pałacu Prezydenckim. Mamy w pamięci rok 2008, kiedy śp. Pan Prezydent Lech Kaczyński na prośbę Związku Nauczycielstwa Polskiego zwołał debatę i wziął udział w obradach Edukacyjnego Okrągłego Stołu. Liczymy, że Pan Prezydent ze zrozumieniem podejdzie do naszej propozycji i stanie się patronem ogólnonarodowej dyskusji na temat zmian w edukacji.

Źródło: www.znp.edu.pl