Kto ma rację?

2016-01-20 09:54

Godziny karciane. Co dalej?

19 stycznia 2016 r. w „Teleexpressie” (TVP1) minister edukacji Anna Zalewska, przedstawiając zmiany w Karcie Nauczyciela, powiedziała m.in.: „To naprawdę jest rezygnacja z obowiązkowych, darmowych godzin”. Jednocześnie zarzuciła ZNP wprowadzanie nauczycieli w błąd w zakresie projektowanych rozwiązań.

Chcielibyśmy, aby to pani minister miała rację choć projekt nowelizacji art. 42 Karty Nauczyciela w żaden sposób nie rozwiązuje kwestii darmowych godzin, które realizuje nauczyciel, pracując z uczniami poza swoim pensum w ramach 40-godzinnego czasu pracy.

ZNP odnosząc się do wypowiedzi minister edukacji w „Teleexpressie” nie wie, czy to przejęzyczenie ze strony szefowej resortu, czy może zapowiedź kolejnych nowych rozwiązań, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli. Zapewniamy, że taką propozycję w pełni popieramy.

Aby nie być gołosłownym, ZNP przedstawia w załączniku uzasadnienie do projektu zmian w art. 42 Karty Nauczyciela.

Fragment Uzasadnienia do projektu  ustawy o zmianie ustawy 

„Proponowana  zmiana  polega  na nowelizacji  art.  42  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  26  stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i likwidacji obowiązku prowadzenia zajęć w ramach tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule.

Zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w  ramach  40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń  podjętych  w  danej  szkole.  Za  realizację  zadań  dydaktycznych,  opiekuńczych  i  wychowawczych  szkoły  odpowiada  dyrektor  danej  szkoły. W  związku  z  likwidacją obowiązku  prowadzenia w  ramach  tzw.  „godzin  karcianych” w  dotychczasowej  formule proponuje się odejście od rejestrowania ich wymiaru, co jednocześnie odbiurokratyzuje pracę  nauczycieli. W  konsekwencji nowelizacji  art.  42  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  26  stycznia 1982  r. - Karta  Nauczyciela wykreślone zostaną  przepisy  art.  42  ust.  3a - 3c, a także ulegnie zmianie brzmienie ust. 7a  ww. ustawy. (Uzasadnienie MEN, str. 2).

Źródło: www.znp.edu.pl