Komunikat ws. projektowanych zmian w ustawie emerytalnej

2015-12-15 08:48

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego informuje, że w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62).
Zasadniczą zmianą proponowaną w projekcie jest obniżenie i zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (kobieta będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyzna w wieku 65 lat).
Zmiana wieku przechodzenia na emeryturę ma istotne znaczenie dla nauczycieli ubiegających się o świadczenie emerytalne na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.
Prosimy o śledzenie wszelkich informacji dotyczących ww. kwestii. Będą one zamieszczane również na stronie internetowej Zarządu Głównego ZNP www.znp.edu.pl .

Źródło: www.znp.edu.pl