Harmonogram konferencji 8 kwietnia 2013r.

2013-04-05 10:00

11:00 Powitanie gości:   Wiceprezydent Miasta Łodzi

                                                Krzysztof Piątkowski

   Kurator Oświaty w Łodzi

            Jan Kamiński

   Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Łódzkiego

            Marek Ćwiek i Jadwiga Tomaszewska

11:15 Obniżenie wieku szkolnego- Maciej Jakubowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

11:45 Obserwacja nauczyciela źródłem wiedzy o rozwoju dziecka- Jolanta Bonar dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego

12:15 Najważniejsze aspekty dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich- Magda Klimek Specjalistyczna  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwoju

12:30 Sposoby wykorzystywania wyników badania gotowości szkolnej w przedszkolu oraz szkole- Hanna Derewlana, Beata Wosińska Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

12:45 Wspomaganie nauczycieli w tworzeniu warunków sprzyjających adaptacji dziecka   6- letniego- Anna Koralewska, Aleksandra Proc Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  

13:00 „Od przedszkolaka do żaka”- dobre praktyki Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi- Małgorzata Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi

13:15 Małe dziecko w szkolnej rzeczywistości- dobre praktyki Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi- Marta Bukowiecka, Urszula Janasik, Katarzyna Wincek Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi

13:30 „5-latku też potrafisz”- dobre praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Łodzi- Elżbieta Jaśkiewicz Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi

13:45 Świadomie i mądrze do szkoły- dobre praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 40 w Łodzi-  Elżbieta Kozłowska Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi

14:00 Podsumowanie konferencji