Dlaczego teraz referendum szkolne?

2017-04-21 09:51

20 kwietnia br. złożyliśmy w Sejmie ponad 910 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji. Jednym z najczęściej pojawiających się wokół tego tematu pytań jest: „Dlaczego dopiero teraz?”.

Ogólnokrajowe referendum zainicjowaliśmy, gdy wyczerpały się inne nasze możliwości. Wcześniej organizowaliśmy pikiety (15 listopada, 29 listopada, 19 grudnia 2016 r.) i manifestacje (19 listopada 2016 r.), akcje informacyjne oraz spotkania i debaty z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami w ramach szerokiej koalicji "NIE dla chaosu w szkole". 

Kiedy nasze poprawki i propozycje nie zostały uwzględnione podczas procedowania nowego prawa oświatowego w Sejmie, poprosiliśmy prezydenta o zawetowanie lub rozpisanie referendum ws. reformy (prezydent obiecał to nauczycielom w kampanii wyborczej).

9 stycznia 2017 r. prezydent Andrzej Duda – w ostatnim możliwym ustawowo dniu – podjął decyzję o podpisaniu ustawy wprowadzającej reformę edukacji od 1 września. Wówczas zainicjowaliśmy obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty.

31 stycznia 2017 r. został powołany piętnastoosobowy Komitet Referendalny. Od 1 lutego zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji.

Najważniejsze wydarzenia:

2016 ROK

27 czerwca - pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” zorganizowanej przez MEN

8 lipca – uruchomienie akcji informacyjnej dot. konsekwencji planowanej reformy „Czy wiesz, że reforma Anny Zalewskiej oznacza likwidację: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej?”

14 lipca – uruchomienie petycji w obronie polskiej szkoły na stronie: www.petycjeonline.com

24 sierpnia - zawiązanie Koalicji „NIE dla chaosu w szkole”

październik - Związek opiniuje projekt ustawy Prawo oświatowe oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, proponując liczne poprawki

10 października - pikiety ZNP przed gmachami urzędów wojewódzkich w 16 województwach

18 października - uruchomienie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP w związku z planowaną reformą edukacji

28 października - akcja w obronie gimnazjów „Nie likwidujcie naszego gimnazjum!”

listopad - spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym kraju

9 listopada - debata na temat konsekwencji planowanej reformy edukacji z udziałem Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute), Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Razem), Marka Pleśniara (OSKKO) i Sławomira Broniarza (ZNP)

15 listopada i 29 listopada - pikiety przed Sejmem w dniu czytania projektów ustaw;

19 listopada - Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych (ponad 50 tysięcy uczestników)

grudzień - udział przedstawicieli ZNP w sejmowych komisjach zajmujących się projektami ustaw wprowadzających nowe prawo oświatowe, zgłaszanie poprawek

19 grudnia - pikieta przed Pałacem Prezydenckim

19 grudnia – spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i przekazanie ponad 250 tysięcy podpisów zebranych w obronie obecnego ustroju szkolnego i gimnazjów,

19 grudnia - wniosek do prezydenta o zawetowanie lub rozpisanie referendum ws. reformy (prezydent obiecał to nauczycielom w kampanii wyborczej)

2017 ROK

styczeń/luty - oddziały ZNP występują do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z żądaniami uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego;

9 stycznia - prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji 1 września br.;

31 stycznia - inauguracja obywatelskiej inicjatywy pod hasłem „Referendum szkolne”;

luty/marzec - zebranie ponad 910 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji razem z innymi podmiotami, ugrupowaniami, rodzicami i stowarzyszeniami

Źródło: www.znp.edu.pl