Uchwała Nr 10/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 25 sierpnia 2015 r.

2015-09-02 14:16

Uchwała Nr 10/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i zmiany uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia
15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Działając na podstawie uchwały nr 1/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej  i § 1 uchwały nr 10/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Wobec niespełnienia przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP przedstawionych podczas manifestacji ZNP w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie, a także wyrażonych w uchwale nr 7/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego, od 01 września 2015 roku kontynuować akcję protestacyjną poprzez wejście z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w spór, którego celem jest spełnienie postulatów ZNP.

§ 2

Formą akcji protestacyjnej, o której mowa w § 1 jest oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych objętych działaniem ZNP, umieszczenia w miejscach ogólnodostępnych postulatów ZNP.

§ 3

Zobowiązać prezesów okręgów ZNP do przeprowadzenia do 21 września 2015 roku spotkań z prezesami oddziałów ZNP a tych do przeprowadzenia spotkań z osobami pełniącymi funkcję w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, celem poinformowania o postulatach ZNP wyrażonych w uchwale wymienionej w § 1
i uregulowaniach prawnych dotyczących prowadzenia przez ZNP sporu zbiorowego w tym zakresie.

§ 4

§ 1 uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego otrzymuje brzmienie:

W przypadku niespełnienia przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP, po 21 września 2015 roku podjęte zostaną przez ogniwa organizacyjne ZNP działania zmierzające do wejścia po tej dacie w spór zbiorowy ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego