41 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

2014-11-23 20:57

41 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP rozpoczął się 20 listopda 2014r.(czwartek) i trwał do soboty 22 listopada. W uroczystości otwarcia wzięli udział goście z Polski i zagranicy: minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska oraz posłowie Artur Ostrowski (SLD), Paweł Bauć (TR), Artur Bramora (PSL) oraz była posłanka na Sejm i do Parlamentu Europejskiego Joanna Senyszyn (SLD). Już pierwszego dnia obrad delegaci wybrali władze Związku. Prezesem ZNP na kolejną kadencję został ponownie wybrany Sławomir Broniarz, prezesem ZNP od 1998r. W tym okresie zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych w tym m.in. „Pakt dla Edukacji”, kampanię w obronie publicznej edukacji, akcję na rzecz przyznania nauczycielom świadczeń kompensacyjnych. Uczestnik strajków pracowników oświaty w 1992 i 1993 roku oraz lider strajków w roku 1999, 2007 i 2008 oraz licznych akcji protestacyjnych i demonstracji organizowanych przez ZNP. W 2001 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej płac nauczycieli (nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, pod którą ZNP zebrał ok. 600 tys. podpisów). W 2008  i 2010 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację, podnoszenia jakości kształcenia. Propaguje publiczną oświatę i szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W debacie publicznej broni nauczycieli przed zarzutami, że edukacja w Polsce traci na jakości przez rzekome „przywileje” tej grupy zawodowej.

- Jesteśmy w Związku, bo wierzymy, że każde dziecko, niezależnie od tego gdzie mieszka, jak wygląda, ile zarabiają jego rodzice ma prawo do dobrej publicznej edukacji. Bo wierzymy, że wszyscy mamy prawo do lepszej przyszłości, że każdy z nas ma szansę na lepsze życie, a drogą do tego lepszego życia jest edukacja. Jesteśmy w ZNP, bo wierzymy, że wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela! - powiedział prezes ZNP w inauguracyjnym wystąpieniu.

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podziękowała nauczycielom za pomoc w „doprowadzeniu” dzieci sześcioletnich do szkół oraz poprosiła o wsparcie w realizowaniu reformy szkolnictwa zawodowego. Odpowiadając na pytania o przyszłość Karty Nauczyciela minister powiedziała, że specjalna ustawa dedykowana nauczycielom musi istnieć. – Ale nie mam też wątpliwości, że obecna ustawa w wielu miejscach już się zdezaktualizowała. Odniosła się także do spotkań z oświatową „Solidarnością”. – To „Solidarność” do mnie przyszła, zgodziliśmy się co to tego, że nastąpi taki moment, że trzeba będzie na nowo zbudować pragmatykę zawodową. Założyliśmy, że w tej kadencji nic się nie zdarzy.

Delegaci przyjęli uchwały, stanowiska, program działania na kolejną kadencję oraz zmiany w Statucie ZNP, a także Apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie. (Apel na stronie: https://www.znp.edu.pl)