14 października manifestacja ZNP w Warszawie

2015-09-21 13:53

za: https://www.znp.edu.pl/ 

Nauczycielski Dzień Protestu - 14 października manifestacja w Warszawie

ZNP zaostrza akcję protestacyjną w ramach sporu z rządem – mówił dziś (21 września 2015 r.) prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej
w Warszawie. Dzisiaj na ten temat rozmawiają w Warszawie członkowie Prezydium ZG ZNP. 14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbędzie się w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty – poinformował prezes ZNP. - Związek zaprasza inne organizacje związkowe do udziału w manifestacji, w tym oświatową „Solidarność”. Związek ogłasza 14 października Nauczycielskim Dniem Protestu.
Ten dzień, popularnie zwany świętem nauczycieli, będzie w tym roku Nauczycielskim Dniem Protestu.     
Szef ZNP przypomniał postulaty i żądania Związku kierowane do rządu.
Są to m.in.:

- Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy

-  Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.

- Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.

- Zahamowanie procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.