Archiwum wpisów

Protest włoski

2019-10-11 09:19
Nauczycielu, czy wiesz, że NIE JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM m.in. (jest to katalog otwarty): bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań sobotni wyjazd na konkurs z uczniami sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły pisanie i...

Wynagrodzenie nauczycieli poniżej pensji minimalnej

2019-09-26 12:10
– Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Nie ma w nim podwyżek dla nauczycieli – poinformował dziś (25 września 2019 roku ) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Rząd zapowiedział, że w przyszłym roku pensja minimalna wyniesie 2 600 zł. Tymczasem dzisiaj płaca minimalna...

Zmiany w prawie: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

2019-09-25 12:07
Zmieniły się przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Decyzją Sejmu RP zostały one zaostrzone. Teraz dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela (a organ prowadzący – dyrektora szkoły), jeżeli wniosek o wszczęcie postepowania dyscyplinarnego dotyczy czynu...

Szkolenie dla nowych Prezesów Ognisk ZNP w kadencji 2019 - 2024

2019-09-18 20:58
18.09.2019r. w siedzibie Oddziału ZNP Łódź- Bałuty odbyło się szkolenie dla nowych Prezesów Ognisk ZNP w kadencjji 2019 - 2024. Podczas spotkania omówiono dokumentację Ogniska ZNP, wybrane procedury związkowe oraz podstawowe akty prawa pracy i dokumenty regulujące zadania organizacji...

Absurdy reformy edukacji

2019-09-07 13:33
Z powodu reformy edukacji mamy dzisiaj: > przepełnione szkoły, korytarze, sanitariaty, > zajęcia na korytarzach i w szatniach,   > szkoły pracujące na dwie i trzy zmiany, > lekcje w godzinach nocnych, > problem z kadrą nauczycielską. – Reforma edukacji nie była...

List prezesa ZNP z okazji nowego roku szkolnego 2019/2020

2019-09-03 12:40
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020, który niestety, będzie wyjątkowo trudny dla nas wszystkich. Rząd zamiast poprawić warunki nauki i pracy, swoją nieprzemyślną reformą pogorszył sytuację w wielu placówkach i eksperymentuje na uczniach, bo mamy: >> przepełnione szkoły, korytarze,...

Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej

2019-08-26 12:43
Wniosek o wypłatę zapomogi zdrowotnej.pdf (387,4 kB)

Deklaracja członkowska ZNP

2019-08-26 12:22
Deklaracja-członkowska-ZNP.pdf (744,1 kB)

Nauczyciel w przedszkolu bez dodatku za wychowawstwo. Taki jest efekt porozumienia oświatowej “S” z rządem!

2019-07-04 11:07
25 czerwca połączone senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyły uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zapis pozbawiający nauczycieli przedszkoli...

List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019

2019-06-18 09:32
Koleżanki, Koledzy! Koniec roku szkolnego skłania do podsumowań. Ten rok zapamiętamy przede wszystkim z dwóch powodów: końca gimnazjów i początku ogromnego zrywu środowiska oświatowego. Z edukacyjnej mapy znikają gimnazja, których uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w...
Wpisy: 1 - 10 z 208
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>