Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w dn. 31.03.2014r.

Kadencja 2014 - 2019:

Przewodnicząca:            Kol. Anna Trojanowska

              Zarząd:              Kol. Lidia Bojanowska

                                        Kol. Urszula Dąbrowska

                                        Kol. Ewa Popławska

                                        Kol. Jolanta Pietras