11 listopada 2017 roku w Święto Niepodległości w Łódzkim Klubie Nauczyciela 
już po raz 28. odbyło się Święto Okręgu Łódzkiego ZNP. 
Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym nauczycielom, 
pracownikom oświaty i członkom ZNP medali resortowych 
oraz odznaczeń związkowych za szczególne osiągnięcia 
w działalności oświatowej, związkowej i społecznej.
Z przyjemnością informujemy, że nasze Koleżanki i Koledzy otrzymali
następujące wyróżnienia i odznaczenia:
Kol. Krystyna Rybarczyk - Przewodnicząca SEiR Oddziału Bałuty - Medal Komisji Edukacji Narodowej
Kol. Barbara Ulatowska - Statueta Zarządu Okręgu Łódzkiego "Przyjazdna Dłoń"
Kol. Grażyna Łęcka - Statuetka Zarządu Okręgu Łódzkiego "Przyjazdna Dłoń"
za 50-letnią przynależność do ZNP:
Kol. Mirosława Kalińska - Wiceprezes Zarządu Oddziału Bałuty
Kol. Zbigniew Szopka
Kol. Elżbieta WodzyńskaW tym roku swoje 70 - lecie istnienia obchodzi również 
Okręgowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi
z tej okazji również nasze Koleżanki
Zofia Witkowska i Alina Palutek
otrzymały okolicznościowe podziękowanie 
za wieloletnią pracę na rzecz pracowników niepedagogicznych
Okręgu Łódzkiego.

 

Sekcja Emerytów i Rencistów


11 listopada 2017 roku w Święto Niepodległości w Łódzkim Klubie Nauczyciela
już po raz 28. odbyło się Święto Okręgu Łódzkiego ZNP.
Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym nauczycielom,
pracownikom oświaty i członkom ZNP medali resortowych
oraz odznaczeń związkowych za szczególne osiągnięcia
w działalności oświatowej, związkowej i społecznej.
Z przyjemnością informujemy, że nasze Koleżanki i Koledzy otrzymali
następujące wyróżnienia i odznaczenia
Kol. Krystyna Rybarczyk - Przewodnicząca SEiR Oddziału Bałuty - Medal Komisji Edukacji Narodowej
Kol. Barbara Ulatowska - Statueta Zarządu Okręgu Łódzkiego "Przyjazdna Dłoń"
Kol. Grażyna Łęcka - Statu

 

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w dn. 20.03.2014r.

Kadencja 2014 - 2019:

Przewodnicząca:            Kol. Krystyna Rybarczyk

              Zarząd:              Kol. Halina Białecka

                                        Kol. Aleksandra Białkowska

                                        Kol. Jadwiga Bogusiak

                                        Kol. Zdzisława Dymek

                                        Kol. Barbara Grabarczyk

                                        Kol. Jacek Korczyński

                                        Kol. Janina Kubiak

                                        Kol. Grażyna Łatwińska

                                        Kol. Maria Mańkowska

                                        Kol. Urszula Mańkowska

                                        Kol. Elżbieta Nowalińska

                                        Kol. Krzysztof Rychlik

                                        Kol. Zbigniew Szopka

                                        Kol. Jadwiga Wardzińska