Nowości

Minister edukacji zapewnia pracę

2016-05-12 11:50
Uwaga, nauczyciele zagrożeni utratą pracy: minister edukacji powiedziała, że nikt nie straci pracy z powodu wycofania dzieci sześcioletnich z pierwszej klasy. „Nieprawdą jest, że w związku z tą reformą zostanie ktokolwiek zwolniony” – powiedziała wczoraj minister edukacji Anna Zalewska...

Sprostowanie

2016-05-11 15:51
Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o opublikowanie na portalu internetowym Money.pl, zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 pr. pras., sprostowania. Pan Tomasz Grynkiewicz Redaktor Naczelny portalu internetowego Money.pl WNIOSEK O OPUBLIKOWANIE SPROSTOWANIA Działając na podstawie...

ZNP prosi prezydenta o zawetowanie nowelizacji Karty

2016-04-20 18:57
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, która dotyczy likwidacji tzw. godzin karcianych. Pan Andrzej Duda Prezydent...

ZNP żąda podwyżek płac nauczycieli

2016-04-18 18:58
ZNP domaga się wzrostu płac na poziomie 10% od stycznia 2017 roku. Po raz ostatni płace zasadnicze nauczycieli wzrosły w 2012 r. (w zależności od ich stopnia awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł).  W efekcie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosi brutto: stażysty - 2265...

Konferencja "Dialog w szkole - szkoła w dialogu. Wzmacnianie zaangażowania rodziców, uczniów i uczennic w społeczności szkolnej"

2016-03-24 18:12
1 kwietnia 2016 r. Współpraca z rodzicami oraz włączanie uczniów i uczennic w decyzje i działania podejmowane w szkole to jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzą się szkoły w Polsce. Umiejętnie prowadzony dialog pomiędzy dyrekcją i kadrą, rodzicami oraz uczniami i uczennicami przynosi...

Pismo ZNP do MEN w sprawie wątpliwości dotyczących prawnej możliwości przyjmowania 6-latków do przedszkoli

2016-03-23 17:15
BP/079/27/SB/16 Warszawa, 23 marca 2016 r. Pani Anna Zalewska  Minister Edukacji Narodowej      Szanowna Pani Minister, w związku z napływającymi do Związku Nauczycielstwa Polskiego zapytaniami dyrektorów szkół i przedszkoli, ZNP niniejszym zwraca się  do Pani Minister z...

List ZNP do MEN

2016-03-21 13:37
ZNP wnosi o podjęcie przez Panią Minister działań, mających na celu zapobieżenie sytuacji, w której na pracowników szkół i placówek oświatowych, bez ich zgody wyrażonej w stosowanej umowie, zostaną nałożone obowiązki związane z przyjmowaniem wniosków (500 plus) o ustalenie prawa i wypłatę...

Nowe obowiązki nauczycieli pierwszych klas SP

2016-02-24 15:14
W opublikowanym dzisiaj poradniku MEN „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”, resort edukacji przerzuca ciężar wprowadzania nowych rozwiązań związanych z obowiązkiem szkolnym dziecka od 7. roku życia i możliwością odroczenia...

Co się zmieni?

2016-02-24 15:02
Dzisiaj minister edukacji Anna Zalewska zdradza dziennikarzom swoje plany. ZNP komentuje zapowiedzi szefowej MEN i prostuje nieprawdziwe wypowiedzi na temat akcji „Razem dla gimnazjów!”. Ustrój szkolny - Nie mówimy, w jaki sposób zmienimy system edukacji. Ujawnimy to w czerwcu –...

100 dni w edukacji

2016-02-24 10:00
Pierwsze 100 dni rządu. Dlaczego to nie są dobre zmiany? Podsumowanie ZNP. Zmiany, już wcielone w życie i te zapowiadane przez przedstawicieli rządu, dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży oraz ich rodzin, nauczycieli i pracowników oświaty, a także przedstawicieli organów...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>