Nowości

List do ministra ws. faktów związanych z organizacją kształcenia online

2020-03-19 10:45
Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo edukacji informuje, że szkoły i nauczyciele mają się przygotować do zdalnego prowadzenia lekcji i wystawiania uczniom ocen, a przy tym uwzględnić różne potrzeby uczniów, w tym tych z niepełnosprawnościami. W związku z pracami nad rozporządzeniem regulującym...

OPINIA PRAWNA ZNP: Wynagrodzenie za czas przestoju w związku z zamknięciem szkół

2020-03-11 12:58
Nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1). 1. Dyspozycja art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (dalej KN) w tego typu sprawach odsyła do treści ustawy Kodeks pracy (dalej k.p.). Zgodnie z treścią art. 81 § 1 k.p....

Pensje nauczycieli z budżetu

2020-01-27 11:56
• Nasza obywatelska inicjatywa, pod którą podpisało się ponad 340 tysięcy osób, dotycząca wypłacania nauczycielskich pensji z budżetu państwa, od czterech lat czeka na dalsze procedowanie w Sejmie. • Z zadowoleniem przyjmujemy coraz liczniejsze głosy przedstawicieli samorządów i polityków...

O edukacji w Sejmie

2020-01-15 14:07
15 stycznia w Sejmie spotykamy się z naszej inicjatywy z przewodniczącą sejmowej komisji edukacji, posłanką Mirosławą Stachowiak-Różecką (PiS). Natomiast po południu minister edukacji przedstawi na posiedzeniu komisji edukacji priorytety działań MEN w 2020 roku. Głos Nauczycielski zapytał...

ZNP: Wkrótce złożymy wniosek o powołaniu komitetu inicjatywy!

2020-01-14 12:17
Zebraliśmy podpisy konieczne do złożenia u marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej w sprawie zapewnienia nauczycielom godnych zarobków. W najbliższych dniach złożymy u marszałek Sejmu zawiadomienie o powołaniu komitetu inicjatywy ustawodawczej! Wtedy ZNP ruszy...

Nasza legislacyjna kampania: inicjatywy ZNP

2020-01-14 12:15
Ruszamy z legislacyjną kampanią! Wniesiemy do Sejmu dwa projekty ustaw: o wzroście wynagrodzeń nauczycieli (o ok. tysiąc zł poprzez powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem) i dyscyplinarkach (znoszący obecne restrykcyjne zapisy). To nasza nowa inicjatywa! Nasza pierwsza inicjatywa to...

Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

2019-12-16 11:22
JESTEŚMY Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku. Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych...

Co daje Karta i dlaczego jest tak ważnym dokumentem?

2019-12-13 21:21
Deklaracja facebookowej grupy „Ja, nauczyciel” o potrzebie likwidacji Karty zbiega się w czasie z wypowiedzią posłanki PiS, szefowej sejmowej komisji edukacji. W tym tygodniu Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) powiedziała, że „inicjatywa zmiany bądź likwidacji tego aktu prawnego leży po stronie...

PISA 2018: Wielki sukces gimnazjalistów!

2019-12-04 10:48
Jak wynika z badania PISA, polskie gimnazja należały do najlepszych szkół w Europie i na świecie. Przedostatni rocznik gimnazjalistów wystawił tym szkołom świadectwo z czerwonym paskiem. Uczniowie osiągnęli świetne wyniki z czytania i interpretacji, matematyki oraz nauk przyrodniczych.   –...

XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP - uchwały

2019-11-26 20:45
Za: https://znp.edu.pl/ XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP przyjął uchwały: w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli;  w sprawie finansowania zadań...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>