Nowości

Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

2013-08-29 10:05
Najważniejsze proponowane zmiany dotyczą: zmiany systemu wynagradzania nauczycieli (zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli wskaźnikami kalkulacyjnymi) zmiany przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia (orzekany przez lekarza medycyny pracy w przypadku zagrożenia chorobą zawodową, po...

ZNP: Zatrzymać nauczycieli w zawodzie

2013-08-22 11:16
Za: "Głos Nauczycielski z 14.08.2013r. https://www.glos.pl Nauczyciele powinni otrzymać wszechstronne wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, ale przede wszystkim rząd powinien dołożyć starań, by zatrzymać wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w zawodzie - czytamy w komunikacie wydanym przez...

Zwolnienia w 2013 roku objęły ok. 6 900 nauczycieli w całym kraju

2013-07-10 10:13
Odpowiedź MEN na pismo ZNP do premiera Donalda Tuska dot. zwolnien nauczycieli można przeczytać na stronie Zarządu Głównego ZNP https://www.znp.edu.pl    

MEN Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”

2013-06-10 11:33
Źródło: https://www.men.gov.pl Instytut Badań Edukacyjnych, 7 czerwca br., przedstawił raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli". Badanie zostało zrealizowane przez niezależnych naukowców i to oni odpowiadają za przyjętą metodologię i sposób przeprowadzenia. Wnioski z raportu...

Komentarz ZNP do raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”

2013-06-10 11:06
  Raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli stanowi realizację postulatu Związku Nauczycielstwa Polskiego z 2008 roku. Związek od kilku lat stał na stanowisku, że dyskusja na temat tzw. pensum nauczycieli jest bezprzedmiotowa bez zbadania realnego czasu pracy...

Oświadczenie prezesa ZNP Sławomira Broniarza

2013-04-19 11:51
"Z przykrością stwierdzam, że wywiad zatytułowany „Strajku w szkołach nie będzie”, który ukazał się w dniu 8 kwietnia 2013 roku w „Gazecie Wyborczej”, nie jest jednobrzmiący z tekstem wywiadu przeze mnie autoryzowanym. Redakcja „Gazety Wyborczej” w wyżej wymienionym tekście dokonała szeregu skrótów...

Minister Administracji i Cyfryzacji deklaruje wycofanie się z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych

2013-04-02 15:34
Minister Michał Boni na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (20 marca) zadeklarował wycofanie się resortu administracji z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Jest to efekt szerokiej akcji protestacyjnej wielu środowisk, w tym także ZNP (...) W poniedziałek (18 marca)...

Stanowisko ZNP, TNBSP i SBP w sprawie bibliotek szkolnych

2013-03-07 13:18
"Jesteśmy przekonani, że koncepcja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zastąpienia bibliotek szkolnych bibliotekami publicznymi, jest zła i szkodliwa dla spójności sytemu oświaty. Nie dostrzegamy żadnego uzasadnienia dla tego typu pomysłów, poza jednym - szukaniem oszczędności." Pełny...

ZNP w obronie bibliotek szkolnych

2013-02-26 12:19
Związek Nauczycielstwa Polskiego kategorycznie sprzeciwia się planom Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zakładającym likwidację bibliotek szkolnych. Resort w założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego proponuje wykonywanie zadań...

Zmiany dla nauczycieli?

2013-02-17 13:00
Nauczyciel nie będzie ewidencjonował czasu spędzanego na sprawdzaniu klasówek i kartkówek. Ma natomiast rozliczać się z godzin, jakie poświęcił na kursy i szkolenia. Zapowiedź minister Szumilas o wprowadzeniu do Karty Nauczyciela nowego systemu ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli wzbudziła...
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>