Nowości

Zwolnienia w 2013 roku objęły ok. 6 900 nauczycieli w całym kraju

2013-07-10 10:13
Odpowiedź MEN na pismo ZNP do premiera Donalda Tuska dot. zwolnien nauczycieli można przeczytać na stronie Zarządu Głównego ZNP https://www.znp.edu.pl    

MEN Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”

2013-06-10 11:33
Źródło: https://www.men.gov.pl Instytut Badań Edukacyjnych, 7 czerwca br., przedstawił raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli". Badanie zostało zrealizowane przez niezależnych naukowców i to oni odpowiadają za przyjętą metodologię i sposób przeprowadzenia. Wnioski z raportu...

Komentarz ZNP do raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”

2013-06-10 11:06
  Raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli stanowi realizację postulatu Związku Nauczycielstwa Polskiego z 2008 roku. Związek od kilku lat stał na stanowisku, że dyskusja na temat tzw. pensum nauczycieli jest bezprzedmiotowa bez zbadania realnego czasu pracy...

Oświadczenie prezesa ZNP Sławomira Broniarza

2013-04-19 11:51
"Z przykrością stwierdzam, że wywiad zatytułowany „Strajku w szkołach nie będzie”, który ukazał się w dniu 8 kwietnia 2013 roku w „Gazecie Wyborczej”, nie jest jednobrzmiący z tekstem wywiadu przeze mnie autoryzowanym. Redakcja „Gazety Wyborczej” w wyżej wymienionym tekście dokonała szeregu skrótów...

Minister Administracji i Cyfryzacji deklaruje wycofanie się z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych

2013-04-02 15:34
Minister Michał Boni na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (20 marca) zadeklarował wycofanie się resortu administracji z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Jest to efekt szerokiej akcji protestacyjnej wielu środowisk, w tym także ZNP (...) W poniedziałek (18 marca)...

Stanowisko ZNP, TNBSP i SBP w sprawie bibliotek szkolnych

2013-03-07 13:18
"Jesteśmy przekonani, że koncepcja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zastąpienia bibliotek szkolnych bibliotekami publicznymi, jest zła i szkodliwa dla spójności sytemu oświaty. Nie dostrzegamy żadnego uzasadnienia dla tego typu pomysłów, poza jednym - szukaniem oszczędności." Pełny...

ZNP w obronie bibliotek szkolnych

2013-02-26 12:19
Związek Nauczycielstwa Polskiego kategorycznie sprzeciwia się planom Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zakładającym likwidację bibliotek szkolnych. Resort w założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego proponuje wykonywanie zadań...

Zmiany dla nauczycieli?

2013-02-17 13:00
Nauczyciel nie będzie ewidencjonował czasu spędzanego na sprawdzaniu klasówek i kartkówek. Ma natomiast rozliczać się z godzin, jakie poświęcił na kursy i szkolenia. Zapowiedź minister Szumilas o wprowadzeniu do Karty Nauczyciela nowego systemu ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli wzbudziła...

Belfer tonie w dzienniczku

2013-02-15 12:26
Źródło: Głos Nauczycielski nr 7 z dn. 13 lutego 2013r. Najnowszy pomysł MEN: nauczyciele będą rejestrować „najważniejsze dodatkowe zadania realizowane w ramach swoich obowiązków”. O opinie na ten temat poprosiliśmy kilkoro spośród laureatów Konkursu Nauczyciel Roku. Wszyscy pytają: dodatkowe...

KOMUNIKAT ZG ZNP Co dalej z propozycjami MEN w sprawie Karty Nauczyciela?

2013-02-15 11:56
www.znp.edu.pl 4 lutego br. Zespół ds. propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela, powołany przez ZG ZNP w czerwcu ub.r., zapoznał się z przedstawionymi przez MEN 31 stycznia br. propozycjami zmian w obowiązującej Karcie Nauczyciela. Prezydium ZG ZNP (obradujące...
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>