Nowości

Oświadczenie prezesa ZNP Sławomira Broniarza

2013-04-19 11:51
"Z przykrością stwierdzam, że wywiad zatytułowany „Strajku w szkołach nie będzie”, który ukazał się w dniu 8 kwietnia 2013 roku w „Gazecie Wyborczej”, nie jest jednobrzmiący z tekstem wywiadu przeze mnie autoryzowanym. Redakcja „Gazety Wyborczej” w wyżej wymienionym tekście dokonała szeregu skrótów...

Minister Administracji i Cyfryzacji deklaruje wycofanie się z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych

2013-04-02 15:34
Minister Michał Boni na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (20 marca) zadeklarował wycofanie się resortu administracji z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Jest to efekt szerokiej akcji protestacyjnej wielu środowisk, w tym także ZNP (...) W poniedziałek (18 marca)...

Stanowisko ZNP, TNBSP i SBP w sprawie bibliotek szkolnych

2013-03-07 13:18
"Jesteśmy przekonani, że koncepcja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zastąpienia bibliotek szkolnych bibliotekami publicznymi, jest zła i szkodliwa dla spójności sytemu oświaty. Nie dostrzegamy żadnego uzasadnienia dla tego typu pomysłów, poza jednym - szukaniem oszczędności." Pełny...

ZNP w obronie bibliotek szkolnych

2013-02-26 12:19
Związek Nauczycielstwa Polskiego kategorycznie sprzeciwia się planom Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zakładającym likwidację bibliotek szkolnych. Resort w założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego proponuje wykonywanie zadań...

Zmiany dla nauczycieli?

2013-02-17 13:00
Nauczyciel nie będzie ewidencjonował czasu spędzanego na sprawdzaniu klasówek i kartkówek. Ma natomiast rozliczać się z godzin, jakie poświęcił na kursy i szkolenia. Zapowiedź minister Szumilas o wprowadzeniu do Karty Nauczyciela nowego systemu ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli wzbudziła...

Belfer tonie w dzienniczku

2013-02-15 12:26
Źródło: Głos Nauczycielski nr 7 z dn. 13 lutego 2013r. Najnowszy pomysł MEN: nauczyciele będą rejestrować „najważniejsze dodatkowe zadania realizowane w ramach swoich obowiązków”. O opinie na ten temat poprosiliśmy kilkoro spośród laureatów Konkursu Nauczyciel Roku. Wszyscy pytają: dodatkowe...

KOMUNIKAT ZG ZNP Co dalej z propozycjami MEN w sprawie Karty Nauczyciela?

2013-02-15 11:56
www.znp.edu.pl 4 lutego br. Zespół ds. propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela, powołany przez ZG ZNP w czerwcu ub.r., zapoznał się z przedstawionymi przez MEN 31 stycznia br. propozycjami zmian w obowiązującej Karcie Nauczyciela. Prezydium ZG ZNP (obradujące...

Propozycje MEN w sprawie zmian w Karcie nauczyciela

2013-02-01 12:26
NAJWAŻNIEJSZE PROPONOWANE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA Doprecyzowanie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, polegające na uzależnieniu jego przyznania od wystąpienia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej. Urlop ten będzie mógł być...

Komunikat ZG ZNP w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela

2013-02-01 12:17
31 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie podsumowujące wielomiesięczne rozmowy dotyczące zmian w ustawie Karta Nauczyciela, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, korporacji samorządowych oraz organizacji rodziców. Związek Nauczycielstwa Polskiego...

Nauczyciel z dzienniczkiem

2013-02-01 11:31
Aleksandra Pezda  "Gazeta Wyborcza" 01.02.2013     Spotkanie z rodzicami, kurs komputerowy, rada pedagogiczna - każdą zawodową czynność nauczyciele będą mieli obowiązk rejestrować. Najbardziej pracowitych nagrodzi wójt premią. W...
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>