Nowości

Apel ZNP o zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom, przedszkolakom i uczniom

2020-04-28 20:25
Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Premier RP  Apel ZNP o zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom w związku z zapowiedzią uruchomienia opieki świetlicowej   W związku z zapowiedzią przedstawicieli rządu o uruchomieniu zajęć opiekuńczych w żłobkach, przedszkolach i klasach I...

List ZNP do Ministra Sportu ws. klas sportowych

2020-04-28 20:10
Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pani Minister o wsparcie naszych działań, których celem jest utrzymanie kształcenia dzieci i młodzieży w oddziałach sportowych oraz zwiększenie środków finansowych przekazywanych samorządom w subwencji...

XXXV Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

2020-04-27 20:34
Od 35 lat, zawsze 27 kwietnia, w rocznicę śmierci głodowej nauczyciela Mariana Batko, odbywały się Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju, podczas których nauczyciele, związkowcy i uczniowie oddawali hołd wszystkim nauczycielom poległym oraz pomordowanym w czasie II wojny. – Niestety, pandemia...

ZNP występuje do GIP

2020-04-16 18:52
Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są uprawnieni do wprowadzania regulaminów pracy zdalnej bez uprzedniego przedłożenia tych regulaminów zakładowym organizacjom związkowym w celu...

Apel ZNP do rządu: Bezpłatny internet dla uczniów i nauczycieli

2020-04-03 13:54
Apel ZNP do rządu: Rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby każdemu uczniowi i uczennicy zapewnić dostęp do edukacji, a nauczycielom umożliwić kształcenie. Plan minimum, jakiego oczekujemy w trybie pilnym od rządu powinien polegać na uruchomieniu bezpłatnego internetu dla wszystkich uczniów...

Próbny egzamin ósmoklasisty

2020-04-03 10:17
Ósmoklasiści znali zadania, nim dostali je na próbnym egzaminie 2.4.2020 Polska Dziennik Łódzki str. 4 Dziennik Łódzki, autor: Maciej Kałach Edukacja Wczoraj zakończył się, zdawany zdalnie, próbny egzamin ósmoklasisty. Ze sporym zgrzytem, ponieważ test z języka angielskiego był dla wielu uczniów...

List do ministra ws. faktów związanych z organizacją kształcenia online

2020-03-19 10:45
Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo edukacji informuje, że szkoły i nauczyciele mają się przygotować do zdalnego prowadzenia lekcji i wystawiania uczniom ocen, a przy tym uwzględnić różne potrzeby uczniów, w tym tych z niepełnosprawnościami. W związku z pracami nad rozporządzeniem regulującym...

OPINIA PRAWNA ZNP: Wynagrodzenie za czas przestoju w związku z zamknięciem szkół

2020-03-11 12:58
Nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1). 1. Dyspozycja art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (dalej KN) w tego typu sprawach odsyła do treści ustawy Kodeks pracy (dalej k.p.). Zgodnie z treścią art. 81 § 1 k.p....

Pensje nauczycieli z budżetu

2020-01-27 11:56
• Nasza obywatelska inicjatywa, pod którą podpisało się ponad 340 tysięcy osób, dotycząca wypłacania nauczycielskich pensji z budżetu państwa, od czterech lat czeka na dalsze procedowanie w Sejmie. • Z zadowoleniem przyjmujemy coraz liczniejsze głosy przedstawicieli samorządów i polityków...

O edukacji w Sejmie

2020-01-15 14:07
15 stycznia w Sejmie spotykamy się z naszej inicjatywy z przewodniczącą sejmowej komisji edukacji, posłanką Mirosławą Stachowiak-Różecką (PiS). Natomiast po południu minister edukacji przedstawi na posiedzeniu komisji edukacji priorytety działań MEN w 2020 roku. Głos Nauczycielski zapytał...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>