Nowości

Apel do Premiera: Testy dla nauczycieli

2020-05-19 12:23
Za: https://znp.edu.pl/ Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze,   w związku z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne,...

Komunikat MEN ws. stopniowego powrotu do szkół

2020-05-14 11:40
“Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi...

Stanowisko ZOŁ ZNP w sprawie wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2020-05-13 11:30
W związku z jednostronnym wypowiedzeniem przez Miasto Łódź Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Miasto Łódź, Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP jako strona układu jest zdecydowanie przeciwny jego...

Stanowisko ZOŁB w sprawie wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2020-05-11 00:00
Zarząd Oddziału ZNP Łódź – Bałuty informuje, że Miasto Łódź wypowiedziało jednostronnie Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łódź. Pismo w tej sprawie, podpisane przez Wiceprezydent...

Urlopy i awans. Nowe, szerokie uprawnienia ministra edukacji!

2020-04-29 19:16
29 kwietnia 2020 r. Sejm skierował do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344). Na podstawie art. 50 tego projektu minister edukacji może wyłączyć, w drodze...

Pytamy premiera o bezpieczeństwo w przedszkolach

2020-04-29 19:14
Dzisiaj premier ogłosił, że od 6 maja będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu podejmą organy założycielskie. Mamy wiele ważnych pytań do premiera związanych z bezpieczeństwem: - 1 500 000 przedszkolaków, - 100 000 nauczycieli wychowania przedszkolnego, - 22 000...

Apel ZNP o zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom, przedszkolakom i uczniom

2020-04-28 20:25
Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Premier RP  Apel ZNP o zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom w związku z zapowiedzią uruchomienia opieki świetlicowej   W związku z zapowiedzią przedstawicieli rządu o uruchomieniu zajęć opiekuńczych w żłobkach, przedszkolach i klasach I...

List ZNP do Ministra Sportu ws. klas sportowych

2020-04-28 20:10
Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pani Minister o wsparcie naszych działań, których celem jest utrzymanie kształcenia dzieci i młodzieży w oddziałach sportowych oraz zwiększenie środków finansowych przekazywanych samorządom w subwencji...

XXXV Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

2020-04-27 20:34
Od 35 lat, zawsze 27 kwietnia, w rocznicę śmierci głodowej nauczyciela Mariana Batko, odbywały się Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju, podczas których nauczyciele, związkowcy i uczniowie oddawali hołd wszystkim nauczycielom poległym oraz pomordowanym w czasie II wojny. – Niestety, pandemia...

ZNP występuje do GIP

2020-04-16 18:52
Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są uprawnieni do wprowadzania regulaminów pracy zdalnej bez uprzedniego przedłożenia tych regulaminów zakładowym organizacjom związkowym w celu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>