ZNP o podwyżkach dla nauczycieli

2014-10-12 21:19

                "Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź – Bałuty występuje o podjęcie działań w celu zagwarantowania podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2015 roku.

               Informujemy, iż ostatnia podwyżka wynagrodzeń dla tej grupy pracowniczej miała miejsce we wrześniu 2011r. Rok 2015 byłby kolejnym rokiem bez wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, a przez ostatnie lata wysokość nauczycielskich pensji nie była waloryzowana nawet o stopień inflacji. Stan ten poważnie wpływa na pogorszenie sytuacji materialnej pracowników pedagogicznych Oświaty, ponieważ w każdym roku mamy do czynienia z odczuwalnym wzrostem kosztów utrzymania.               

               Nauczyciele to jedna z najlepiej wykształconych grup zawodowych w Polsce, stale podnosząca swoje kwalifikacje. Nauczyciele obciążani są nowymi zadaniami wynikającymi z wdrażania kolejnych innowacji pedagogicznych. Przykładem dobrej pracy są coraz lepsze wyniki polskich uczniów w międzynarodowych rankingach edukacyjnych (m.in. PISA, Better Life Index, The Learning Curve Report 2014). Według międzynarodowego raportu „Education at a glance” przygotowanego przez ekspertów z OECD wynika, że nauczycielskie pensje przekładają się na wyniki nauczania: im nauczyciele więcej zarabiają, tym uczniowie osiągają lepsze wyniki. Wynagrodzenia polskich nauczycieli (uwzględniając siłę nabywczą pieniądza w każdym kraju OECD) zajmuje szóste miejsce od końca. W tej sytuacji trudno mówić o satysfakcji z dotychczasowego poziomu wynagrodzenia i motywacji do dalszej wydajnej pracy.

               Zarząd Oddziału Łódź – Bałuty domaga się wdrożenia podwyżek począwszy od 1 stycznia 2015r. Jednocześnie występujemy o wprowadzenie mechanizmu corocznej waloryzacji wynagrodzeń zasadniczych na poziomie co najmniej planowanego wskaźnika inflacji".

Pismo tej treści Zarząd Oddziału ZNP Łódź - Bałuty wystosował do Ewy Kopacz Prezesa RM, Radosława Sikorskiego Marszałka Sejmu RP, Mateusza Szczurka Ministra Finansów oraz do wszystkich klubów i kól poselskich.