ZNP chce zawieszenia tzw. rozmów karcianych

2012-09-20 22:47

"Zaapelowaliśmy do ministerstwa edukacji o zawieszenie rozmów ws. Karty Nauczyciela" – powiedział 17.09.2012r. na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Związek oczekuje od MEN ustosunkowania się do samorządowych propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.

- W czasie tzw. rozmów karcianych mamy do czynienia z brakiem stanowiska ministerstwa w sprawach objętych tematyką dyskusji, w tym propozycji samorządów; zmienną postawą przedstawiciela ministerstwa edukacji podczas rozmów, a także z brakiem wizji ministerstwa w sprawie przyszłego kształtu pragmatyki nauczycielskiej – mówił prezes ZNP. Dodał, że Związek z powagą traktuje prowadzone rozmowy, jednak nie może się zgodzić na przyjętą przez resort edukacji rolę arbitra pomiędzy stroną samorządową a stroną związkową. Prezes Związku podkreślił, że dziś to ministerstwo edukacji odpowiada za politykę państwa w zakresie oświaty i wychowania. - Uważamy, że dystansowanie się MEN od rozmów dotyczących pragmatyki nauczycielskiej i – coraz bardziej widoczna – próba przeniesienia na samorządy terytorialne odpowiedzialności za całość funkcjonowania szkół, w tym zwłaszcza w kwestiach dotyczących warunków pracy szkół i nauczycieli oznacza stworzenie kilkuset, a nawet kilku tysięcy systemów oświaty i wychowania w Polsce – mówił. - Jest to działanie niezgodne z Konstytucją RP, szkodzące nie tylko pracownikom oświaty, ale przede wszystkim uczniom i wychowankom.