ZNP: Zatrzymać nauczycieli w zawodzie

2013-08-22 11:16

Za: "Głos Nauczycielski z 14.08.2013r. https://www.glos.pl

Nauczyciele powinni otrzymać wszechstronne wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, ale przede wszystkim rząd powinien dołożyć starań, by zatrzymać wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w zawodzie - czytamy w komunikacie wydanym przez kierownictwo ZNP.

Związek uważa, że rząd powinien m.in. stworzyć warunki do zindywidualizowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej dostosowanej do potrzeb ucznia oraz ograniczyć liczebność klas. (...) ZNP przypomniał, że od dwóch lat domaga się od rządu utworzenia ogólnopolskiego programu wspierania nauczycieli zwalnianych lub zagrożonych utratą pracy. "Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, rząd powinien pilnie zainicjować prace na rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi zatrzymanie w zawodzie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz wykorzystanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w pełniejszym niż obecnie zakresie. Taką propozycję Związek rekomendował już dwa lata temu w strategicznym dokumencie Związku - „Pakcie dla edukacji” - czytamy w wyjaśnieniu ZNP.

Związek podkreślił też, że od wielu miesięcy jego ogniwa w całej Polsce starają się zachować jak najwięcej miejsc pracy w oświacie i nie dopuścić do zwolnień nauczycieli -  bronią pracowników przed wypowiedzeniem, proponują różne rozwiązania dotyczące zatrudniania nauczycieli w pełnym, a także w niepełnym wymiarze czasu pracy w zależności od sytuacji w danej placówce oświatowej, pomagają w poszukiwaniu pracy, kojarzą oferty pracy w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych i nauczycieli poszukujących zatrudnienia oraz aktywnie współdziałają z samorządowcami, lokalnymi organizacjami, organami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

"Związek promuje także solidarność zawodową, przekonując nauczycieli i dyrektorów szkół, że czasami „podzielenie się” godzinami jest lepszym sposobem na zachowanie większej liczby miejsc pracy. Związkowcy zachęcają także dyrektorów szkół do rezygnacji z przydzielania godzin ponadwymiarowych w celu zapewnienia pełnego zatrudnienia większej liczbie pracowników. ZNP wspiera swoich członków, udzielając im bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy. Udziela wsparcia socjalnego i materialnego. Podczas cyklicznych szkoleń, związkowcy wymieniają się doświadczeniami z zakresu ochrony miejsc pracy i wspierania osób zagrożonych zwolnieniem" - czytamy w wyjaśnieniu.