Znowu winna Karta

2012-06-05 13:17

Sprawdzian szóstoklasistów

Po opublikowaniu przez CKE wstępnych wyników tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów, w jednym z dzienników pojawiła się informacja, że za gorsze (średnio: 22,75 w 2012 r.,  25,27 w 2011 r.) wyniki niż w ubiegłym roku odpowiedzialna jest m.in. Karta Nauczyciela. Zderzenie informacji o wynikach z niepopartą żadną analizą sugestią, że odpowiada za to ustawa Karta Nauczyciela jest absurdalne i po prostu nieuczciwe.

Z międzynarodowego badania PISA („Does performance-based pay improve teaching?”, OEDC, 2012) wynika, że „nie ma związku pomiędzy średnimi wynikami uczniów w danym kraju a korzystaniem z systemów wynagradzania opartych na finansowym motywowaniu”. Innymi słowy oznacza to, że uelastycznienie systemu wynagradzania nauczycieli poprzez wprowadzenie specjalnych systemów motywacyjnych nie przekłada się na poprawę jakości kształcenia oraz na lepsze wyniki uczniów. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych z 36 krajów!

Niestety, niektórzy oświatowi dziennikarze pomijają te twarde dane i zamiast informacji przedstawiają własne lub popularne opinie, które bardzo często przyczyniają się do utrwalenia negatywnego obrazu Karty Nauczyciela, a tym samym i nauczycieli.

Rzeczniczka prasowa ZNP