Zawieszamy rozmowy z ministerstwem edukacji

2018-01-11 14:03

Zgodnie z decyzją Prezydium ZG ZNP, Związek zawiesza udział w dalszych pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Wczoraj w godzinach popołudniowych poinformowaliśmy o tym minister edukacji Annę Zalewską – powiedział dziś na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Szef ZNP wyjaśnił, że Związek krytycznie ocenia dotychczasową formułę pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przy MEN. - Prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog był pozorowany i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu ważnych dla pracowników oświaty kwestiach – powiedział. - Anna Zalewska wykorzystuje spotkania z partnerami społecznymi do legitymizowania swoich decyzji. Nie uwzględnia zgłaszanych przez nas uwag.

- Oczekujemy, że ministerstwo przekaże nam harmonogram i proponowaną tematykę spotkań, by za chwilę nie okazało się, że bierzemy udział w Zespole, który wszystko akceptuje i na wszystkie propozycje Anny Zalewskiej się zgadza – powiedział prezes ZNP. - Jednocześnie zapraszamy pozostałe związki zawodowe działające w oświacie na spotkanie 16 stycznia poza ministerstwem edukacji, w siedzibie ZNP, podczas którego razem wypracujemy stanowisko partnerów społecznych w kluczowych sprawach dla pracowników – wynagrodzeń nauczycieli i zatrudnienia.

Wczoraj, 10 stycznia br. Zespół miał się zebrać po półrocznej przerwie. Spotkanie odwołała w ostatniej chwili Anna Zalewska tłumacząc, że tego samego dnia będzie w Sejmie na posiedzeniu połączonych komisji edukacji i samorządu ws. „monitorowania wdrażania reformy”. Minister edukacji jednak nie pojawiła się 10 stycznia na posiedzeniu komisji w Sejmie.

Prezes ZNP przypomniał, że Związek chce rozmawiać przede wszystkim o:

- podwyżkach,

- miejscach pracy dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy w wyniku reformy edukacji.

Wg SIO, pracę straciło 6 668 nauczycieli, z uprawnień emerytalnych skorzystało 6 564 nauczycieli, natomiast z uprawnień do świadczeń kompensacyjnych - 2 629. Niestety, w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będą ją tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019.

Źródło: www.znp.edu.pl