Wniosek ZNP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-24 14:20

23 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie Sejmowi ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych do ponownego rozpatrzenia.


Źródło: www.znp.edu.pl