Warto przeliczyć emeryturę jeszcze w tym roku

2012-12-18 11:45

Zarząd Główny ZNP informuje ,że osoby pobierające emeryturę nauczycielską  z art.  88 ustawy Karta Nauczyciela , które  osiągnęły wiek 55 lub 60 lat ( Kobiety), 60 lub 65 lat ( Mężczyźni)  i chciałyby  w związku  z tym dokonać przeliczenia emerytury, powinny dokonać tego najpóźniej do końca grudnia 2012r.