W połowie lipca ruszają rozmowy o Karcie

2012-07-06 11:23

Jak wynika z informacji Zarządu Głównego ZNP, 16 lipca 2012 r. ministerstwo edukacji zorganizuje w swojej siedzibie trójstronne rozmowy z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i samorządów.

- Rozpoczynamy rozmowy ze związkami zawodowymi i stroną samorządową dotyczące Karty nauczyciela – powiedział 27 czerwca 2012 r. wiceminister edukacji narodowej Maciej Jakubowski. - Otrzymaliśmy kilka odmiennych stanowisk dotyczących zmian w Karcie nauczyciela. Wszystkie je analizujemy. Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Wiceminister Jakubowski odniósł się również do zapowiedzianej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego akcji protestacyjnej. - Mam nadzieję że dojdziemy do kompromisu. Jest kilka obszarów, na których porozumienie jest możliwe, choćby w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia - przyznał wiceminister Jakubowski.