Obchody 75 - lecia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

2014-10-24 20:46

23 października 2014r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyły się ogólnopolskie obchody 75 rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Gospodarzem uroczystości był Prezes Okregu Łódzkiego ZNP Kol. Marek Ćwiek. W uroczystości wzięli udzial zaproszeni goście: Sławomir Broniarz Prezs Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, Krzysztof Piątkowski Wiceprezydent Miasta Łodzi, Wiceprezesi Zarządu Głównego ZNP: Krzysztof Baszczyński, Jarosław Czarnowski i Grzegorz Gruchlik, a także radni Rady Miejskiej w Łodzi, prezesi Okręgów ZNP i członkowie Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP. Goścmi honorowymi byli nauczyciele tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki, będące miniaturami pomnika TON w Warszawie. W imieniu nagrodzonych nauczycieli tajnego nauczania głos zabrała Pani Brygida Fiszer, która od 1942r. prowadziła tajne komplety w Łasku. Obecnie Kol. B. Fiszer mieszka w Łodzi i jest człnkiem oddzialowej Sekcji Emerytów i Rencistów na Bałutach. W imieniu Komisji Historycznej głos zabrała Kol. Mirosława Chodubska, Prezes Okręgu Dolnośląskiego, która oddała hołd odwadze i heroizmowi nauczycieli tajnego nauczania w strasznych latach II wojny światowej. Uroczystość uświetnił wykład dr. Dariusza Szlawskiego na temat historii Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i wkładu nauczycieli w działalność konspiracyjną. Patronat nad uroczystościa objęła Prezydent Miasta Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty.

Zdjęcia z uroczystości w zakładce: Fotogalerie