Uchwała Nr 21/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 10 grudnia 2013 r.

2013-12-17 22:52

Z dniem 10 grudnia 2013r.Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanowiło zawiesić ogólnopolską akcję protestacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ogólnopolska akcja protestacyjna zostanie wznowiona w razie nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełny tekst uchwały na stronie www.znp.edu.pl