Szkolenie w Jaszowcu 29.11-2.12.2012r.

2012-12-04 11:54

Połowa kadencji 2010-2014 jest okazją do podsumowania pracy ognisk ZNP oraz Oddziału Łódź-Bałuty. Z tego powodu zostało zorganizowane wyjazdowe szkolenie prezesów bałuckich placówek oświatowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes ZNP Kol. Sławomir Broniarz oraz Kol. Jolanta Gałczyńska z ZG ZNP. Zarząd Okręgu Łódzkiego reprezentowała wiceprezes Kol. Jadwiga Tomaszewska. Prezes Oddziału Łódź-Bałuty Kol. Zofia Witkowska przedstawiła sprawozdanie z pracy Oddziału w latach 2010-2012. Zaproszeni prelegenci: Kol. Iwona Kwiatkowska (Oddział Łódź - Bałuty) oraz Kol. Łukasz Kajda (Zarząd Okręgu Śląskiego) przybliżyli uczestnikom szkolenia tematykę związaną z ochroną i odpowiedzialnością prawną pracowników oświaty oraz świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy pracowników oświaty. Między wykŁadami uczestnicy szkolenia mieli okazję zwiedzić Wisłę i Cieszyn.

Zdjęcia ze szkolenia znajdują się w zakładce: Fotogaleria.