Stanowisko ZNP w związku z listem otwartym Pani Minister Joanny Kluzik – Rostkowskiej

2014-12-05 11:39

W związku z listem otwartym Pani Minister Joanny Kluzik – Rostkowskiej Zarząd Oddziału ZNP Łódź – Bałuty odsyła zainteresowane osoby do strony internetowej Zarządu Głównego ZNP. W opublikowanym stanowisku ZG ZNP czytamy:

„Jesteśmy przerażeni tabloidyzacją polityki edukacyjnej w wydaniu pani minister.
Nie pamiętamy już czasów, kiedy minister zamiast rozwiązywać realne problemy posługuje się takimi metodami, nakłaniając do pisania donosów. Uważamy, że namawianie do donosicielstwa jest zawoalowaną formą pseudotroski minister edukacji o pracujących rodziców i niczym innym, jak chęcią przypodobania się tej grupie.

Pani minister po raz kolejny daje również wyraz swojej ignorancji odnośnie przepisów prawa oświatowego oraz znajomości praktyki szkolnej. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły określa liczbę dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu placówki (dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych - do 6 dni wolnych; dla gimnazjów - do 8 dni; dla liceów i techników - do 10 dni).

Do 30 września dyrektor szkoły ogłasza dni wolne od zajęć dydaktycznych. Ale podczas tych dni szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów. I nauczyciele od tego obowiązku nigdy się nie uchylali!”

Z związku z przytoczoną odpowiedzią Zarząd Oddziału ZNP Łódź – Bałuty zwraca się z prośba o rozeznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki w dniach przerwy świątecznej i apeluje o zdrowy rozsądek.