Stanowisko ZNP, TNBSP i SBP w sprawie bibliotek szkolnych

2013-03-07 13:18

"Jesteśmy przekonani, że koncepcja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zastąpienia bibliotek szkolnych bibliotekami publicznymi, jest zła i szkodliwa dla spójności sytemu oświaty. Nie dostrzegamy żadnego uzasadnienia dla tego typu pomysłów, poza jednym - szukaniem oszczędności."

Pełny tekst: https://www.lodz.znp.edu.pl/