Sprostowanie do artykułu Bartosza Marczuka "Nauczyciele w służbie... własnych interesów"

2012-06-05 13:18

("Rzeczpospolita", 5 czerwca 2012 r. )

Nieprawdą jest, że Prezes ZNP podjął próbę podważenia przed sądem danych dotyczących czasu pracy nauczycieli zawartych w raporcie OECD. ZNP, w pozwie przeciwko redaktorowi  naczelnemu Dziennika Gazeta Prawna, podważył prawdziwość informacji o czasie pracy nauczyciela wynoszącym, zdaniem DGP, jedynie 3 godziny dziennie. W uzasadnieniu wyroku z dnia 7 maja br. Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił stanowisko ZNP, co do nieprawdziwości tej informacji.