Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela

2017-10-31 10:51

27 października Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela (274 posłów głosowało za zmianami, przeciw było 161, 7 posłów wstrzymało się od głosu).

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:

· nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

· obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

· ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

· urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,

·likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

· likwidacja mieszkań służbowych.

Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku. Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.

Źródło: www.znp.edu.pl