Rozmowy w MEN o urlopach zdrowotnych

2012-08-26 14:23

7 sierpnia 2012 r. odbyły się gmachu ministerstwa edukacji trójstronne rozmowy przedstawicieli kierownictwa resortu, oświatowych związków zawodowych (ZNP, oświatowa „S”, FZZ) i samorządów (ZGW RP, ZPP, UMP, ZW RP) poświęcone nauczycielskim urlopom dla poratowania zdrowia. Rozmowy prowadził wiceminister edukacji Maciej Jakubowski. ZNP reprezentowali - Joanna Wąsala (prezes wielkopolskiego ZNP) i Kazimierz Piekarz (prezes rybnickiego ZNP).

Strona samorządowa przedstawiła swoje propozycje zmian zasad udzielania urlopów dla poratowania zdrowia. Są to m.in.:

- znaczne wydłużenie momentu skorzystania z pierwszego urlopu w karierze zawodowej (jak najpóźniej, nawet po 20-30 latach pracy a nie po 7),

- o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu orzeka nie lekarz rodzinny

a komisja lekarska przy ZUS lub specjalista,

- za urlopy powinien płacić ZUS.

Strona rządowa zaproponowała następującą modyfikację:

 1. O urlopach dla poratowania zdrowia powinni orzekać lekarze medycyny pracy, a nie lekarze pierwszego kontaktu, jak ma to miejsce obecnie.

2. Wydłużenie wieku, w którym nauczyciele uzyskiwaliby możliwość skorzystania po raz pierwszy z urlopu (bez podania konkretnych propozycji);

3. Uzależnienie skierowania na urlop dla poratowania zdrowia od listy chorób zawodowych nauczycieli (katalog chorób do modyfikacji).

Strona związkowa uznała, że propozycja, by o przyznaniu urlopu dla poratowania zdrowia decydował lekarz medycyny pracy jest do zaakceptowania Krytycznie natomiast odniosła się do dwóch pozostałych propozycji zmian.

Następne spotkanie zaplanowano na koniec sierpnia. Ma ono dotyczyć nauczycielskich wynagrodzeń.