Raport OECD - Artykuł pochodzi z Głosu Nauczycielskiego nr 38/2014

2014-09-19 11:03

O tym, że Karta nauczyciela nie jest "grzybem na ścianie" (tak twierdziła szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska w jednym z wywiadów), można się przekonać dzięki lekturze raportu "Education at a glance" przygotowanego przez ekspertów OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrzeszającej 34 najbardziej rozwinięte kraje świata, w tym Polskę. (...)

Okazuje się, że polska Karta Nauczciela nie jest "przeżytkiem z okresu stanu wojennego" ani rakiem na zdrowej tkance państwa, lecz zawiera standardy stosowane rzez cały świat zachodni i uważane tam za rzecz  niezbędną do zapewnieniadzieciom  odpowiedniego wykształcenia. (...)
 

Praktycznie wszędzie funkcjonują przepisy, które można uznać za tamtejszą  wersję Karty Nauczyciela. Gwarantują one nauczycielom etaty, a tym samym stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. W przebadanych przez OECD krajach średnio 83% proc, nauczycielipracuje na etacie, a 82% proc. - w pełnym wymiarze czasu pracy. (...) 

 

Im nauczyciele więcej zarabiają, tym uczniowie osiągają lepsze wyniki - to kolejny wniosek raportu "Education at a glance". Według ekspertów z OECD, im nauczyciele lepiej zarabiają, tym uczniowie osiągają lepsze wyniki z matematyki. Korelacje tę dostrzeżono, porównując wyniki na teście z matematyki w międzynarodowym badaniu umiejętności 15latków PISA w krajach OECD. (...)

 

Polski nauczyciel zarabia średnio 12824 dolary rocznie, po 15 latach średnio 20700, a znajdując się a szczycie kariery zawodowej 21576. Średnia dla krajów OECD wwynosi tymczasem (odpowednio): 30735, 40570 i 48938. Mniej niż polscy nauczyciele zarabiajątylko ich koledzy z Estonii, Węgier, Słowacji, Brazylii i Indonezji. (...)

 

Rozpiętości w zarobkach polskich nauczycieli i reszty nie mają nic współnego z liczbą godzin przepracowanych w ciąu roku "przy tablicy". (...)

Nauczyciele w większości krajów OECD pracują bowiem zbliżoną liczbę godzin i nie ma między nimi znaczących różnic. Nauczyciele w gimnazjum uczą w Polsce średnio 561 godzin, podczas gdy średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 653. (...)

Zaledwie 25% proc. Polaków ma wyższe wykształcenie, czyli dużo mniej niż w krajach zachodnich. W państwach OECD dyplomem wyższej uczelni legitymuje się średnio co trzeci obywatel. W Kanadzie ok. 53 proc.społeczeństwa może się pochwalić wyższym wykształceniem, w Izraelu - 48 proc., w USA - 42 proc., w Wielkiej Brytanii - 41 proc., Irlandii, Finlandii, Luksemburgu, Norwegii - 40 proc.(...)

 

Co oznacza, że hasło "mniej politologów, więcej ślusarzy" nijak ma się do ścieżki rozwoju, jaką podąża cały cywilizowany świat.

Cały artykuł znajduje się w Głosie Nauczycielskim nr 38/2014