Protest Prezesa ZNP w sprawie prac nad projektem budżetu na oświatę na rok 2012

2011-12-22 11:15

ZPE/074/24/KB/11

Warszawa, 2011-12-22


Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy protest wobec decyzji posłów - członków połączonych Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, ograniczającej do 2 minut czas wystąpienia w trakcie dyskusji nad projektem ustawy budżetowej na rok 2012 w zakresie: Subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie części oświatowej, Rezerw celowych, Budżetów wojewodów w zakresie działów Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza podczas posiedzenia Komisji w dniu 21 grudnia 2011 r. Przegłosowany przez posłów wniosek jest o tyle bulwersujący, że został zgłoszony w trakcie posiedzenia Komisji przed wystąpieniami zaproszonych gości. Jest to ograniczanie prawa do merytorycznej wypowiedzi partnerów społecznych w dyskusji nad najważniejszym projektem w pracach Sejmu, tj. ustawą budżetową. Jest to tym bardziej oburzające, że związki zawodowe nie otrzymały w ustawowym terminie projektu ustawy budżetowej, nie miały więc możliwości wyrażenia opinii zgodnie z zapisami ustawy o związkach zawodowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje wyjaśnień w powyższej sprawie.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego